Logo

צור קשר

הטיפול

מהו טיפול פסיכולוגי?
טיפול פסיכולוגי אמור לאפשר לאדם הבא לטיפול (המטופל), להפגש עם רגשותיו, תפישותיו ועולמו הנפשי. מפגש זה אמור לסייע למטופל לבוא במגע עם רגשותיו, להתבונן בהם ולנסות להבין אותם. תהליך זה מתרחש בנוכחות איש מקצוע שהוכשר לכך (המטפל).

מטרת הטיפול הפסיכולוגי
מטרת הטיפול היא לנסות לגעת, להבין ולפתור קושי או קשיים שמקורם בעולם הרגשי והחוויתי שמביא עמו המטופל.

מה אמור לקרות בטיפול פסיכולוגי?
הטיפול הפסיכולוגי שואף ליצור סביבה תומכת ומאפשרת, המזמינה את המטופל להגיע למצב בו יוכל לנהל דו-שיח רגשי עם עצמו.לרוב, תנאים אלה מבשילים לאחר שנוצר תחילה שיח רגשי בין המטופל למטפל.
יצירת הדו-שיח בטיפול תלויה במטרה או במטרות הטיפוליות, בהן בוחרים המטפל והמטופל לגעת.

מדוע חשוב קיום דו-שיח בטיפול הפסיכולוגי?
הטיפול מזמין מפגש בין 2 דמויות (מטפל ומטופל), אשר להן עולמות חשיבתיים ורגשיים משל עצמן. עצם קיומו של מפגש כזה, שואף להוביל לדו-שיח, בו המטופל מביא את עצמו ואת עולמו הרגשי.
מה שאולי נשמע מפתיע אך מהווה בסיס משמעותי בטיפול, על פי גישות טיפוליות עדכניות, הוא שהמטפל מהווה שותף בטיפול, ובהיותו כזה, גם הוא מביא חלק מאמונותיו, מחשבותיו, תפיסותיו ורגשותיו אל תוך הטיפול, אך במידה שמפנה את רוב הבמה הטיפולית למטופל.

תפקיד המטפל בטיפול הפסיכולוגי
המטפל, לרוב הינו פסיכולוג בעל הכשרה טיפולית ובעל הרשאה ומומחיות בטיפול מטעם משרד הבריאות, בעל ניסיון וידע מקצועי נרחב.
נוסף על כך, מוטלים על המטפל מגוון תפקידים משמעותיים בטיפול:
ראשית, במסגרת הטיפול על המטפל מוטלת החובה ליצירת קשר ראשוני עם המטופל. קשר ראשוני זה כולל היכרות עם המטופל, הצגה עצמית של המטפל ויצירת כללים ומסגרת לטיפול.
על המטפל מוטלת החובה ליצור סביבה נוחה שתאפשר תנאים לקיום טיפול. בין השאר עליו לדאוג ליצור בחדר הטיפול אווירה נעימה וניטרלית, וביחד עם המטופל לשאוף ליצירת אקלים רגשי שישררו בו תחושת ביטחון ואמון של המטופל במטפל ובטיפול.

חשוב לציין כי הדברים הנאמרים והמובאים לטיפול הינם דיסקרטיים והם מחויבים לסודיות מלאה.

כיצד אני מטפל?
התפיסה הטיפולית בה אני מאמין כמטפל הינה התייחסות לאדם המגיע לטיפול באופן השואף לראייה שוויונית, ‘בגובה העיניים’. משום כך, אני רואה במטופל שותף מרכזי בהבניית הטיפול.
בחלק משמעותי מהטיפולים, למרות היותי ‘איש המקצוע’ המתווה את אופן התנהלות הטיפול, אני שואף לאפשר למטופל להביא את עצמו ואת עולמו הפנימי בקצב ובאופן בו יבחר מתוך תחושה שהוא שלם ונינוח לעשות זאת בנקודת הזמן הנוכחית בה הוא בוחר.
למעשה, כמטפל אני מלווה את מטופליי ב’מסע האישי’ שלהם, כשאני נמצא לצד כל אחד ואחת באופן המתאים לצרכיו.
במהלך הליווי אני משתמש בכלים המקצועיים שרכשתי במהלך השנים כדי לסייע למטופל, אולם, ברוב המקרים, המטופל מכיר טוב ממני את עולמו הפנימי אותו הוא בוחר לחלוק אתי. תפקידי הוא להיות עמו, ולעזור לו לראות את אותם מקומות שהוא מכיר בתוכו, אבל מנקודת מבט שונה: מתבוננת, מפוכחת ומודעת יותר, כזו שתקדם אותו לתובנות לגבי עצמו ושתוביל אותו לעמדה רגשית וחווייתית טובה יותר עבורו.