Logo

צור קשר

טיפול בהורות והדרכת הורים

טיפול פסיכולוגי זה מוכוון סביב חווית ההורות. הוא מתמקד בהורים ובתפיסה שלהם את עצמם, ואת האופן בו הם מגדלים ומחנכים את ילדיהם.
הטיפול בהורות מבוסס על הגישה הפסיכו דינאמית, תוך השמת דגש והתמקדות בתהליכים הרגשיים בהם אדם או
זוג אנשים עוברים כאשר הם הופכים להורים.

מטרת הטיפול בהורות

תהליך הכניסה והמעבר להורות מפגישים כמעט כל הורה עם לבטים, תחושות בלבול, חששות, חרדות ורגשות
מורכבים.
מניסיוני הטיפולי והמקצועי, אני מאמין שהורות מושפעת בראש ובראשונה מהמקום בו אנו ההורים, גדלנו וספגנו אל תוכנו חינוך ותכנים רגשיים, חווייתיים, תרבותיים וחשיבתיים במהלך ילדותנו ושנות התבגרותנו.
מטרת ה’טיפול בהורות’ (אמא, אבא, כל אחד לחוד או שניהם ביחד), הינה עיסוק בחוויות, רגשות, אתגרים, רצונות,
קשיים ותפיסות שמזמנת ההורות. הטיפול מאפשר מקום לשינוי והתפתחות הזהות ההורית. הטיפול בהורות מאפשר
גם פתיחת מקום או מרחב שיהיה שמור אך ורק עבור ההורה, ואליו יוכל להביא את עולמו הרגשי, על כל מטעניו ולבטיו, והמפגש שלו עם עצמו הן כאדם והן בתפקיד הורי.

מהלך הטיפול בהורות

הטיפול בהורות כולל ליווי רגשי של ההורה על בסיס שבועי. בטיפול ההורה משתף את המטפל בתכנים, רגשות או מחשבות שהוא בוחר להביא. נקודת ההתייחסות אל ההורה במהלך הטיפול, הינה מעמדה התופסת אותו כאדם עצמאי ובוגר, בעל כוחות, יכולות ומשאבים רגשיים, החווה כמו רובנו, התמודדויות יומיומיות (קריירה, פרנסה, זוגיות, ניהול בית וכדומה) לצד העיסוק שלו בגידול ובחינוך ילדיו.
יחד עם ההורה אני בודק, מתייחס רגשית, משקף, מלווה, תומך והולך לצדו של ההורה. בכך אני מאמין, ההורה מקבל מענה רגשי וחיזוק לצרכיו האישיים כאדם וכהורה. מענה זה מסייע להורה להתמודד עם קשייו היומיומיים שלו ושל ילדיו.
הדרכת הורים במקרים או במצבים בהם אני מזהה כי בנוסף לטיפול, קיים צורך בהכוונה מפורטת, אני מבצע הדרכה להורים. הדרכת הורים היא תהליך רגשי בו הורים לילדים ובני נוער רוכשים מיומנויות, משנים תפיסות, התנהגויות ותגובות, המסייעות להם בהתמודדות היומיומית עם קשייהם וקשיי הילד.

הדרכת הורים
במקרים או במצבים בהם אני מזהה כי בנוסף לטיפול, קיים צורך בהכוונה מפורטת, אני מבצע הדרכה להורים.
הדרכת הורים היא תהליך רגשי בו הורים לילדים ובני נוער רוכשים מיומנויות, משנים תפיסות, התנהגויות ותגובות, המסייעות להם בהתמודדות היומיומית עם קשייהם וקשיי הילד.