Logo

צור קשר

תחומי התמחות

משברי חיים

במהלך החיים אנשים מתעמתים עם מצבים שונים, המחייבים אותם להתמודד עם עומסים, לחצים ואף עם משברים. המשברים עשויים להיות פשוטים ונורמטיביים אך עלולים לצוץ גם משברים קשים וכואבים הנתפסים כבלתי פתירים.

משברים כאלה עשויים להיות קשורים בשינויים משמעותיים בחייו של אדם ועשויים לכלול:

אובדן של אדם קרוב ואהוב
מחלות
משבר בזוגיות
גירושים
פרידות
הולדת ילד
עזיבת ילד את הקן המשפחתי
בחירת/שינוי מקצוע
קושי תפקודי או עומס בעבודה
פיטורים
הגירה
קשיים בלימודים

כל שינוי משמעותי במסלול החיים העלול להביא לחווית משבר ולמצוקה רגשית .

אופן ועוצמת התגובה למצבי משבר שונה מאדם לאדם. היא עשויה להתבטא בפחד, נטייה להתבודד, תחושות עצב, או לעתים בכעס וחווית לחץ. כתוצאה מתגובות אלה, עלולה להתרחש פגיעה באיכות החיים ובתפקודו היומיומי של האדם מבחינה חברתית, זוגית, תעסוקתית, לימודית וכדומה.
במקרה כזה, רצוי לפנות לעזרה מקצועית.